Reklamacje

Uszkodzona przesyłka

Prosimy dokładnie sprawdzić stan opakowania przy kurierze. Jeżeli przesyłka jest uszkodzona, nie przyjmuj jej i poinformuj nas telefonicznie.

W przypadku stwierdzonych uszkodzeń towaru, spisz protokół szkody z kurierem i niezwłocznie prześlij go do nas na adres: reklamacje@wrzesnia24.com.pl  Jeżeli uszkodzenie stwierdzą Państwo po odjeździe kuriera, należy jak najszybciej, skontaktować się z firmą kurierską.

Możliwość zwrotów towarów

Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyny w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość. Wskazane w tym punkcie prawo dotyczy sprzedaży konsumenckiej, a więc stosuje się wyłącznie do sprzedaży osobie fizycznej, która dokonuje zakupu w celu niezwiązanym z działalnością zawodową lub gospodarczą. Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w pełni kompletny, a sam produkt oraz akcesoria będą nieuszkodzone oraz nie będą nosiły śladów używania

Warunki zwrotów towarów:

W przypadku chęci skorzystania z prawa do zwrotu towaru prosimy o zgłoszenie zwrotu za pośrednictwem formularza reklamacyjnego. Podczas wypełniania formularza należy podać niezbędne dane, dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy . Koszt transportu zwrotnego pokrywa Klient zwracający towar. Towar należy przesłać na adres magazynu firmy Bierzglinek , ul. Dębowa 14 62-303 Września .

W przypadku odstąpienia od umowy, zwrot ceny i innych uiszczonych opłat następuje przelewem na wskazane konto bankowe w terminie do 7 dni od otrzymania przesyłki.

Zgłaszanie wadliwego towaru

Zgłoś reklamację w serwisie producenta na podstawie gwarancji. Jest to bardzo szybki proces reklamacji, który pozwala szybciej doprowadzić sprzęt do pełnej sprawności.
Dane kontaktowe serwisów znajdziesz na naszej stronie : Gwarancje producentów.

Jeżeli potrzebują Państwo dodatkowych informacji odnośnie serwisu lub reklamowanego sprzętu prosimy o kontakt : reklamacje@wrzesnia24.com.pl